بی‌بی مگ

بی ام و

3 هفته پیش
در موتورهای احتراق داخلی بکاررفته در خودروها، تنها در حدود 20 تا 30 درصد از انرژی شیمیایی موجود در سوخت به کار مفید تبدیل…